Potřebujete dopravní značení? Obraťte se na TOPZNAK

Společnost TOPZNAK zajišťuje dopravní značení v Praze a v dalších městech. Objednat si u ní můžete pronájem značení svislého dopravního, značení světelné signalizace, semaforů, zábran a lávek. Nabízí kompletní realizaci SDZ, aplikaci vodorovného dopravního značení, návrh DIO nebo třeba pronájem pracovní plošiny.

Jednou z možností je aplikace dopravního značení

Jedná se o nástřik vodorovného dopravního značení – VDZ, jeho kompletní realizaci, která se provádí ručně nebo strojově. Co nejvyšší kvality a trvanlivosti společnost dosahuje dodržováním technologických podmínek při nanášení VDZ. Lepší viditelnost VDZ zajišťuje posypem balotinou. Další možností je aplikace symbolu VDZ V10f, což je symbol určený pro vozíčkáře. V podzemních garážích aplikují symbol Z9 a to především na sloupech a rozích. Objednat si můžete také číslování parkovacích stání a to symboly výšky 30 a 50 cm.

Varianty provedení VDZ

Dopravní značení se provádí v několika variantách: pomocí jednosložkové nebo dvousložkové barvy, v různých barevných variantách nebo stříkaným plastem ve dvou různých barvách.

Jednosložková barva se nanáší válečkem nebo strojově. Podle klimatických podmínek a dopravní vytíženosti je její životnost 12-24 měsíců. V nabídce naleznete několik barevných variant – bílou, žlutou, červenou, modrou nebo zelenou.

Dvousložková barva se aplikuje ručně stěrkováním. Její životnost opět závisí na četnosti provozu a na klimatických podmínkách a pohybuje se v rozmezí 24-36 měsíců. Barvy si můžete objednat bílou nebo žlutou.

Stříkaný plast se nanáší strojově v barevné variantě bílé a jeho životnost je opět dle dopravní vytíženosti a klimatických podmínek 18-30 měsíců.

Podrobnosti a kompletní nabídku služeb naleznete na stránkách společnosti – topznak.cz.